Books in English

פריטים 21 עד 22 מתוך 22 סה"כ

לדף
דף:
 1. 1
 2. 2
 3. 3

רשימה  טבלה 

Set Descending Direction
 1. Jewish Medical Ethics Vol. 3

  Jewish Medical Ethics Vol. 3

  150 ₪

  This is the third volume in the Jewish Medical Ethics (JME) Book Series (Editors: Rabbi M. Halperin, MD, Rabbi D. Fink, PhD, Prof. A.I. Eidelman, MD and Prof. S. Glick, MD). The articles, written by specialists in the fields of medicine, Judaism and law, are mostly being republished after first having appeared in the Journal of Jewish Medical Ethics (between the years 1989-2011). All articles have been reedited and categorized, promoting a deeper understanding of the subjects at hand.

  פרטים נוספים..
 2. אסיא כרך כד' צ"ג-צ"ד

  אסיא כרך כד' צ"ג-צ"ד

  90 ₪

  אודות כתב העת אסיא הינו כתב עת היוצא לאור ע"י מכון שלזינגר זה למעלה מארבעים שנה. כתב העת מביא לידיעת המעונינים והנוגעים בדבר את הבעיות הרפואיות הלכתיות, הפתרונות והלכי המחשבה של רבנים ורופאים שעסקו בבעיות אלו ומאגד נושאים אקטואלים שנכתבו במקומות מפוזרים לכתב עת אחד ברפואה והלכה. "אסיא" - שם הביטאון - משמעותו "רופא" בשפה הארמית. כתב העת פונה לרופא בקריאה: "אסיא - אסי חיגרתך" כלומר, "אדוני הרופא, הקדם ורפא את עצמך", הכוונה אינה רק לריפוי מום פיזי אלא גם לריפוי פגם אתי-מוסרי. וזהו מטרת כתב העת להביא לקורא את הדיונים ההלכתיים הנוגעים לרפואה, ולהעשיר את השיח האתי בהלכות רופאים ורפואה, לעיון תלמדי חכמים, רופאים, חולים ומשפחותיהם, ותלמידי הלכה, רפואה ומוסר. במשך השנים יצאו לאור עשרות רבות של חוברות אסיא, בהם קרוב לאלף מאמרים מקצועיים וביבליוגרפיות מהיבטים מדעיים, משפטיים, מוסריים והלכתיים. ובנושאים מגוונים, ביניהם: רפואה בשבת; כפיית טיפול רפואי; דילמות אתיות של אחיות בבתי החולים; עישון ותוחלת חיים; גילוי האמת לחולה המסוכן; הפסקת טיפול רפואי והמתת חסד; קביעת זמן המוות והשתלות איברים; שיבוט (cloning) אנושי; היבטים רפואיים והלכתיים של מחלת האיידס; פסיכיאטריה והלכה; סחר באיברים; ייעוץ ראשוני לצעיר בעל דחפים הומוסקסואליים; אם פונדקאית; וכמובן עקרונות והלכות מעשיות הקשורות בחובה להציל חיי אדם. אחד המפתחות הביבליוגרפים החשובים רואים אור בחוברות אסיא. הוא המפתח התמציתי המוער של הרב מאיר וונדר. כמעט בכל חוברת אסיא מופיע המפתח המוער המכסה שנה שלמה בספרות ההלכה והרפואה, החל משנת תשמ"א. הביבליוגרפיה מחולקת לפי נושאים עם תמצית מקוצרת של הנדון במאמר. לכל ביבליוגרפיה חד שנתית מוערת כזו מצורפים מפתח נושאים ומפתח מחברים מפורט. עורך: הרב ד"ר מרדכי הלפרין פרטים נוספים..

פריטים 21 עד 22 מתוך 22 סה"כ

לדף
דף:
 1. 1
 2. 2
 3. 3

רשימה  טבלה 

Set Descending Direction